“Eskoriatza eta Aretxabaletako nerabeak eta aisialdia”, ikerketaren emaitzak
Resultados del estudio, “Adolescentes y tiempo libre en Eskoriatza y Aretxabaleta”

Eskoriatzako eta Aretxabaletako Udalek nerabeen inguruko ikerketa burutu dute. Farapi kooperatiba arduratu da ikerketa egiteaz. Nerabetasunak dituen bizipenetaz, aisialdia gozatzeko duten moduaz, espazioen eta denboren erabileraz eta abar aritu dira. 114 nerabek hartu dute parte eta esandakoak aurkeztuko dira.

Emailea: Farapi kooperatiba
Hizkuntza: Ele bietan
Adina: Gurasoak

Los Ayuntamiento de Eskoriatza y Aretxabaleta han realizado un estudio sobre las personas adolescentes. La cooperativa Farapi ha sido la encargada de coordinarlo y se ha centrado en las vivencias de los adolescentes, en su modo de disfrutar del ocio, en el uso y disfrute del tiempo y el espacio de los mismos. En el estudio han participado 114 jóvenes y en la conferencia se presentarán las conclusiones del mismo.