Eskoriatza Langunkoiak egindako herri diagnostikoaren aurkezpena
Presentación del diagnóstico hecho por Eskoriatza Lagunkoia

Eskoriatzan, bi urte eta erdiz, 20 jubilatuko talde bat aritu da gure herriaren egoera landu eta aztertzen, eguneroko bizitzan dituzten arazoak identifikatu eta horientzako irtenbideak proposatzen, gure herriaren alderdi positiboak zein negatiboak identifikatzen.

Durante dos años y medio, un grupo de 20 personas jubiladas de Eskoriatza ha estado trabajando y analizando la situación de nuestro municipio, los problemas que padecen en la vida cotidiana y sus posibles soluciones. Todo ello, tratando de identificar los aspectos tanto positivos como negativos de nuestro pueblo.