Hitzaldia: Eskoriatza Mozambikerekin
Charla: Eskoriatza con Monzabique

BERTAN BEHERA GELDITU DA

Hitzaldian azalduko duten programaren helburua, tokiko herritarrek errenta sortzeko duten gaitasuna handitzea da. Berdintasunean eta jasangarritasunean oinarritutako garapen ekonomikoa sustatuaz, bertako pertsonak ahalik eta autonomo eta burujabeen izan daitezen.
Hizlaria: Beñat Arzadun Olaizola, Programaren arduraduna
Informazio gehiago

Trabajamos en Mozambique para aumentar la capacidad de la población local para generar renta que contribuya al desarrollo equitativo y sostenible, que permita a las personas ser autónomas y autosuficientes.
Ponente: Beñat Arzadun Olaizola, Responsable del programa
Más información