Kiroldegian aurretiazko hitzordua

Igerilekua, gimnasioak nahiz frontoi txikiak erabiltzeko AURRETIAZKO HITZORDUA hartu behar da:

Funtzionamendua

 • Espazio bakoitzean 45 minutuko erreserba egingo da.
 • Lau espazio ezberdinduko dira:
  • Igerilekua (5 kale)
  • Beheko gimnasioa. Muskulaziokoa (gehinez 5 lagun aldiko)
  • Goiko gimnasioa. Aerobikoa (gehienez 12 lagun aldiko)
  • Mini frontoia (pertsona edo familia 1)
 • Txanda bat igaro arte, ezin izango da instalakuntza berdinerako beste txandarik hartu.
 • Egun berean instalakuntza ezberdinen erabilera gin daiteke. Adibidez, 7:45 gimnasioa + 8:30 igerilekuko kale 1

Nola hartu txanda

 • Emailez kiroldegia@eskoriatza.eus helbidera idatziz, harreran zuzenean bertaratuta edo telefonoz 943715328 zenbakira deituta (whatsappez egin ahal izateko aukera aztertzen ari gara).
 • Gehienez 48 orduko aurrerapenarekin hartu ahal izango duzu txanda.
 • Hartu duzun txandara etorriko ez bazara, abisatu mesedez, beste pertsona batek erabil dezakeen lekua okupatzen ari zara eta.
 • Pertsona batek behin eta berriro egingo balu kale abisatu gabe, zigorra jasango du.

Para hacer uso de la piscina, los gimnasios y mini frontones, será necesario coger cita previa:

Funcionamiento

 • Se podrá reservar 45 minutos en cada espacio.
 • Habrá 4 espacios diferentes:
  • Piscina (5 calles)
  • Gimnasio de abajo. Musculación (aforo máx.5)
  • Fimnasio de arriba. Aeróbico (aforo máx.12)
  • Minifrontón (1 persona y/o familia)
 • Hasta hacer uso de una cita, no se podrá reservar otra para la misma instalación.
 • Se puede hacer uso de distintos espacio en un mismo día. Por ejemplo: gimnasio a las 7:45 + una calle de la piscina a las 8:30.

Cómo hacer una reserva

 • Por e-mail, escribiendo a kiroldegia@eskoriatza.eus, acercándote a recepción o llamando al teléfono 943715328 (estamos barajando la opción de hacerlo por whatsapp).
 • Como máximo se podrá realizar la reserva con 48 horas de antelación.
 • Si no puedes acudir a tu cita, debes avisar, ya que puedes estar negándole la entrada a otro usuario.
 • Si una persona no acude a su cita, sin avisar, reiteradas veces, será amonestado.