Odola ematea

Odola eman nahi duenarentzan plazan egongo da autobusa.

Jakin beharrekoak

1. Aldez aurreko kontrol medikoa egiten da.
2. Odola eman ahal izateko 18 urtetik gorakoa eta 70 urtetik beherakoa izan behar da, eta 50 Kg.-ko pisua, gutxienez. NAN arekin.
3. Ez daukazu baraurik etorri beharrik. Bakarrik, ez eman odolik otordua hartu eta 2 ordu baino lehen.
4. 450 cc. ateratzen dira, eta ez dauka inolako eraginik emailearen odol bolumenari dagokionez. Bolumen hori berehala berritzen da, zerbait edatean.
5. Urte betean, emakumeek hiru aldiz eman dezakete odola, eta gizonek lau aldiz.

 

Notas de interés

1 . Control médico previo a la donación.
2. Para donar sangre hay que tener más de 18 años y menos de 70, y pesar 50Kg. mínimo. Con DNI.
3. No hay que estar en ayunas. Sólo tener la precaución de no donar antes de transcurridas 2 horas después de una comida copiosa.
4. La extracción es de 450cc. y no tiene consecuencias. Este volumen se repone inmediatamente al beber líquido.
5. El número de donaciones al año puede ser tres para las mujeres y cuatro para los hombres.