Landa eremuko mugikortasuna

Debagoieneko landa eremuetan mugikortasun inklusiboa sustatzeko helburuarekin, hainbat saio egingo dira Debagoienean, eta lehenengo Eskoriatzan izango da.

Topaketa honen helburua izango da bailarako ezaugarri sozial eta geografikoak kontuan izanda, proiektuan proposatzen diren esperientzia pilotuen balizkotasuna aztertzea. Hala, norbanakoen mugikortasun ohiturak behatuz eta ibilgailu pribatuaren erabilera osatzeko erantzun kolektibo, bideragarri eta jasangarriak baloratuko dira. Saioaren metodologia parte-hartzaiela izango da. Haatik, ahalik eta herritar gehienengana iristea lortu nahi da: administrazioetara, elkarteetara, eragile sozialetara, mugikortasuna ahalbideratzen duten zerbitzuetara edota kosorkuntza jasangarri honetan intresatuta dagoen edonorengana.

Beraz, Topaketa honetan parte-hartzeko deia egiten zaie eskoriatzarrei.

Se celebrará en Eskoriatza el primer encuentro para el desarrollo del proyecto Movilidad Rural inclusiva en la Comarca del Alto Deba.

Este primer encuentro tiene como objeto analizar las condiciones sociales y territoriales del valle para la implementación de los pilotos propuestos en el proyecto. El encuentro, concebido como un taller participativo, busca implicar a las personas del valle a través de su movilidad diaria y la búsqueda de soluciones colectivas para complementar el uso del vehículo privado en el valle. Se busca, por tanto, la mayor participación de vecinos, administración, asoociaciones, entidades sociales, servicios de movilidad e interesados para el codiseño de alternativas sostenibles.

Por ello, se invita a los eskoriatzarras a participar en esta primera sesión. Inscripción mm@conexiosnesimprobables.com