ZeDemontre I. Topaketa

Eskoriatzan sorkuntza bultzatzeko topaketa da, Ez da lehiaketa.

  • ZEINEK HARTU DEZAKE PARTE? Eskoriatzan jaiotako edo erroldatutako pertsona guztiek. Taldeen kasuan, taldea osatzen duten pertsonetako bat, gutxienez, Eskoriatzan jaiotakoa izan beharko da edo bertan erroldatuta egon.
  • ZUZENEKO SAIOAK: Parte-hartzen duten pertsonek edo taldeek gutxienez 45 minutuko saioa eskaini beharko dute zuzenean.
  • NOLA? Banaka nahiz taldean,  eta ez dago adin mugarik
  • EPAIMAHAIAK. Kultura eta kirolak batzordeak izendatutako pertsonek osatuko dute epaimahaia. Epaimahaiak eskaera guztiak aztertuko ditu, eta ahalegina egingo du eskaera guztiek topaketan parte har dezaten, baina programatu daitekeen baino eskaera gehiago izanez gero, aukeraketa bat egin beharko da.
  • SARIAK
    • Sari bakarra: 400€ (emanaldiaren erdia baino gehiago euskaraz izanez gero, 100 euro gehiago)
    • Gainontzeko parte hartzaileak: banakakoak 100 euro, bikoteak 150  euro, taldeak  250 euro. (emanaldiaren erdia baino gehiago euskaraz izanez gero, 50 € gehiago.)

Lehiaketa egunak

2022/07/15
2022/07/16
2022/07/17

Izen-ematea


Epea:
 ekainak 20

Informazio gehiago behar edo Topaketa honi buruzko xehetasunak ezagutzeko deitu edo idatzi: